Näkemystä

Lakiasiat eivät ole mustavalkoisia. Me autamme sinua näkemään asioiden syyt sekä seuraukset ja tarjoamme ratkaisuja.

Teperi & Co Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut helsinkiläinen asianajotoimisto. Palvelemme pieniä ja suuria, kotimaisia ja kansainvälisiä liikeyrityksiä. Yhtiömme asianajajat ovat toimineet yritysjuridiikan parissa pitkään, osa lakimiehistämme on toiminut myös liike-elämän palveluksessa.

Palvelemme oikeudellisissa kysymyksissä myös yksityishenkilöitä - annamme oikeudellista neuvontaa ja hoidamme toimeksiantoja kaikilla oikeudenaloilla. Kuulumme maanlaajuiseen asianajotoimistojen Opus Lex -verkostoon - haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat asiantuntevaa ja joustavaa palvelua sijaintipaikkakunnasta riippumatta.

Teperi & Co Oy kuuluu Eurojuris International-järjestöön, jonka muodostama asianajotoimistojen verkosto toimii maailmanlaajuisesti 50 maassa lähes 600 toimiston ja 6000 asianajajan kautta. Eurojuriksen muodostama maantieteellisesti kattava verkosto tarjoaa pääsyn muiden maiden laintuntemukseen sekä mahdollistaa toimeksiantojen kokonaisvaltaisen käsittelyn.

Eurojuris-organisaation eräs kulmakivi on jäsenkunnan laadun takaaminen, johon on panostettu jatkuvalla seurannalla ja koulutuksella. Jäsentoimistona täytämme kaikki korkeat laatuvaatimukset. Kansalliseen Eurojuris-organisaatioon kuuluu viisi jäsentoimistoa. Yhteistyö kansallisella tasolla edistää kunkin erityisalan asiantuntemuksen tehokasta hyödyntämistä jäsentoimistojen taholta.

Palvelut
 

LIIKEJURIDIIKKA JA YRITYSJÄRJESTELYT

Liikejuridiikassa laaja ymmärrys yritystoiminnasta ja selkeä näkemys eri mahdollisuuksista ovat keskeisiä työkaluja parhaiden ratkaisujen löytämiseen. Tavoitteenamme on ratkaisukeskeisellä asenteella auttaa asiakkaitamme menestymään yritystoiminnassaan. Yritysjärjestelyissä toimimme neuvonantajina läpi koko prosessin strategian valmistelusta itse päätösten implementointiin. Olemme tiiviin yhteistyön kautta luoneet vahvat kansainväliset siteet myös ulkomaisiin asianajotoimistoihin, minkä avulla mahdollistamme tarvittaessa myös rajat ylittävät yritysjärjestelyt.

 

TYÖOIKEUS

Autamme asiakkaitamme työoikeuden kaikilla osa-alueilla niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tilanteissa. Opastamme asiakkaitamme muun muassa työnantajan velvollisuuksia, sosiaaliturvaa, työntekijän verotusta sekä rajat ylittäviä toimeksiantoja ja työvoiman liikkuvuutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi konsultoimme työnantajia yritysten ylimmän johdon, kuten toimitusjohtajien ja muun johtohenkilöstön kanssa tapahtuvissa sopimusneuvotteluissa, irtisanomisissa, ja työhön ja sopimuksiin liittyvissä riita-asioissa. Autamme asiakkaitamme myös kansainvälisen työvoiman rekrytoinnissa ja yrityksen perustamisessa Suomessa.

 

INSOLVENSSIOIKEUS

Edustamme kotimaisia ja kansainvälisiä velkojia konkurssi- ja muissa maksukyvyttömyysmenettelyissä sekä näihin liittyvissä riita-asioissa. Meillä on myös pitkä kokemus tuomioistuimen nimeämänä pesänhoitajana toimimisessa konkurssipesissä. Toimimme säännöllisesti asiakkaidemme neuvonantajina heidän arvioidessaan liiketoiminnan mahdollisen lopettamisen vaihtoehtoja sekä avustamme sekä velkojien että omien konkurssihakemusten laatimisessa. Lisäksi avustamme maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvissä riidoissa kuten takaisinsaantiasioissa.

 

URHEILUOIKEUS

Toimistollamme on vahva ja harvinainen asiantuntemus urheiluoikeuden alalla, niin perinteisen urheilun kuin e-urheilun kysymyksissä. Edustamme asiakkaitamme vankalla kokemuksella kaikissa urheiluun liittyvissä asioissa ja pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Asiakkaisiimme lukeutuu urheilijoita, valmentajia, joukkueita sekä erilaisia urheiluseuroja ja -liittoja. Avustamme esimerkiksi urheilun välimiesmenettelyssä, antidopinginasioissa, urheilumarkkinoinnissa, kurinpitoasioissa ja urheiluun liittyviissä sopimuksissa.